Prosimy o zwrócenie uwagi na wykupiony pakiet . Osoby będą przydzielone do pokoi zgodnie z wykupionym pakietem .