GRUPY STARTOWE ULTRA GRYFUS 2022

REGULAMIN

Cel Ultramaratonu:
 •  zdrowy tryb życia poprzez sport,
 • popularyzacja kolarstwa szosowego i turystycznego,
 • sprawdzenie wytrzymałości w długodystansowej jeździe na czas,
 • promocja Miasta i regionu,
 • promocja szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego
 • Trasa Trasa zawodów to dystans ok 260 km – wokół Zalewu Szczecińskiego,
 • szczegółowa trasa zostanie przedstawiona 2 tygodnie przed zawodami na stronie organizatora.
 • Trasa będzie sugerowana, zawodnik ma prawo pojechać dowolną trasą z obowiązkowym zaliczeniem punktów kontrolnych, w których na karcie musi otrzymać potwierdzenie oraz musi wykonać zdjęcia w miejscach wyznaczonych na mapie.
 • Na zdjęciu musi być rower z numerem startowym oraz w tle wyznaczone miejsce.
 • Zdjęcia zawodnik ma obowiązek przedstawić w biurze zawodów na żądanie sędziów i organizatora.
 • Brak udokumentowanego pobytu na PK – kara 2h doliczona do czasu przejazd
 • Brak udokumentowanego zdjęcia na trasie w wyznaczonych miejscach – kara 2h doliczona do czasu przejazdu
Zasady zawodów:
 • Na starcie uczestnicy zostaną podzieleni na grupy max po 10 zawodników.
 • Poszczególne grupy startują w odstępach co 5 minut.
 • Podział na grupy zostanie dokonany losowo w czwartek o godz. 20:00 w czasie odprawy,
 • pierwsze na trasę startują rowery inne.
 • Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi zamontowania na kierownicy
 • O kolejności na mecie decyduje czas netto.
 • Limit czasu wynosi 17 godzin.
 • Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będą czuwać licencjonowani sędziowie PZKol, do nich w porozumieniu z organizatorem będzie należało interpretacja tego regulaminu, rozstrzyganie sporów, nakładanie kar jaki dyskwalifikacja zawodnika.
 • Lista kar podstawowych w załączeniu do regulaminu.
 • Punkty Kontrolne w których będzie trzeba podbić kartę ( uwaga punkty mogą ulec zmianie w zależności od trasy)
 • KM 0 –Start
 • PK 1 –Niemcy
 • PK 2 –Świnoujście
 • PK 3 –w trakcie ustaleń
 • KM 260 META
Uczestnictwo, wymagania:
 • Do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia i złożą organizatorowi oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym udział oraz o starcie na własną odpowiedzialność.
Obowiązkowe  wyposażenie:
 • kask sztywny,
 • sprawny rower, wyposażony w oświetlenie przednie i tylne, zapasową dętkę, pompkę
 • dokument tożsamości
 • Telefon komórkowy / numer podany w zgłoszeniu/

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • numer startowy, 
 • karta kontrolna, 
 • posiłki na 3 punktach kontrolnych i mecie ( w tym dwa podawane na ciepło)
 • woda, napoje na punktach kontrolnych i mecie,
 • elektroniczną mapę do urządzeń GPS / do pobrania ze strony organizatora,
 • pamiątkowy medal za ukończenie imprezy,
 • koszulka finishera na mecie, 
 • numer startowy na rower,
 • ubezpieczenie OC organizatora.
 • książeczka z trasą przejazdu, 
 • medal na mecie, 
 • możliwość wylosowanie koszulki kolarskiej dedykowanej na to wydarzeni, w losowaniu biorą udział osoby, które ukończą zawody i będą uczestniczyć osobiście w losowaniu, które odbywa się podczas ceremonii wręczenia nagród dla zwycięzców,
 • elektroniczny pomiar czasu przejazdu,
  – śledzenie GPS uczestników na trasie.
Zapisy
 • Zgłoszenia należy dokonać poprzez https://gryfus.szczecin.pl/ultragryfus2022/
 • Potwierdzeniem zgłoszenia jest wniesienie opłaty startowej w kwocie 185 zł.
 • Opłatę należy dokonać w momencie zgłoszenia, osoby bez wpłaty będą automatycznie wykreślane.
 • Limit uczestników –200 osób.
 • Pierwszeństwo zapisów uzyskują członkowie Sekcji Sportowej Szczecińskiego Klubu Gryfus Szczecin.
 • W przypadku rezygnacji w terminie do 31.07, organizator zwraca kwotę 140 zł. Nie ma możliwości przepisywania miejsc.
Klasyfikacja i kategorie Klasyfikacje:
 • • Rower szosowy – kobiety / mężczyźni – rower wyposażony w kierownicę typu baranek lub prosta i opona o szerokości max 34mm,
 • • Rower typu gravel/trekking – kobiety / mężczyźni – rower wyposażony w kierownicę typu baranek lub prostą z oponą szerokości od 35mm do 49mm
 • • Rower typu mtb – kobiety/mężczyźni – rower wyposażony w kierownicę typu baranek lub prostą z oponą szerokości od 50 mm
RUCH DROGOWY

Maraton będzie przeprowadzany przy otwartym ruchu pojazdów, zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce i Niemczech. Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Ubezpieczenie, EKUZ

Każdy uczestnik powinien posiadać przy sobie kartę EKUZ lub wykupione dodatkowe ubezpieczenie, które w razie potrzeby pozwoliło by skorzystać z pomocy medycznej w Niemczech.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1.  Organizator ma prawo odwołać wydarzenie z powodu siły wyższej lub warunków atmosferycznych uniemożliwiające bezpieczne przeprowadzanie imprezy, wpłacone wpisowe w takim przypadku nie podlega zwrotowi.
 2. Zawodnicy pokonują trasę samodzielnie. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie i w punktach kontrolnych.
 3. Na całej trasie zawodów obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Odstępstwo od tego zakazu powoduje dyskwalifikacje 
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania zawodnika z trasy w przypadku stwierdzenia przez służbę medyczną niezdolności do kontynuowania dalszej jazdy lub niestosowania się do przepisów regulaminu.
 5. Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność na punktach kontrolnych oraz w napotkanych po drodze punktach handlowych.
 6. Za stan techniczny roweru odpowiedzialność ponosi uczestnik maratonu.
 7. Zawodnik który nie stawi się na STARCIE lub zrezygnuje ze startu w zawodach traci prawo do zwrotu wpisowego oraz wszystkich świadczeń związanych z opłata startowa.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu na zawody oraz powrotu do domu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika maratonu osobom trzecim lub innym uczestnikom zawodów.
 10. Każdy uczestnik zawodów bierze udział na własną odpowiedzialność.
 11. Uczestnik maratonu w wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniowa do zawodów akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych organizatora oraz dla celów marketingowych imprezy. Zezwala także na zamieszczanie swojego wizerunku oraz imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej organizatora ( zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 Nr 101 poz.926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczna zgodnie z Ustawa z dnia 18.07,2002 (Dz. U. 2002r. Nr144,poz. 1204). 12. Każdego uczestnika maratonu obowiązuje znajomość regulaminu zawodów.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
 13. Reklamacje Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać do Biuro obsługi. Reklamacje mogą być składane:
 • Drogą elektroniczną: klub@gryfus.szczecin.pl 
 • Korespondencyjnie: na adres siedziby

W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi procesu reklamacyjnego. Rekomenduje aby reklamacja zawierała oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację, a także zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Użytkownika efektu może skorzystać on m.in. z:

a. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

b. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

c. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem