X RAJD ROWEROWY DOOKOŁA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO

0
DNI
0
UCZESTNIKÓW
0
KILOMETRÓW DO PRZEJECHANIA

INFORMACJE

Największe wydarzenie turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim – X rajd rowerowy dookoła Zalewu Szczecińskiego 

Tradycyjnie największą grupą spoza Pomorza Zachodniego są Ślązacy, których zgłosiło się przeszło stu. Wśród rowerzystów, którzy już potwierdzili udział w kwietniowym objeździe Zalewu Szczecińskiego są także mieszkańcy województw: lubuskiego, dolnośląskiego, kujawsko – pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i pomorskiego.

Rajd rowerowy dookoła Zalewu Szczecińskiego ma na celu przede wszystkim promocję Pomorza Zachodniego oraz Szczecina. Cieszy fakt, że to wydarzenie gromadzi tak wielu miłośników turystyki rowerowej z innych regionów Polski, a także obywateli Niemiec i Ukrainy. Rajd ten jest także okazją do spotkania członków i sympatyków wielu klubów z Pomorza Zachodniego. Pragniemy integrować środowisko rowerowe i wymieniać się doświadczeniami z miłośnikami turystyki rowerowej z innych regionów Polski. Taka wymiana doświadczeń jest często inspiracją do kolejnych wycieczek czy wypraw rowerowych.

REGULAMIN WYJAZDU

 1. Organizatorem Rajdu jest Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus. Wyjazd nie ma celu komercyjnego, a Organizator jedynie wykupuje usługi od innych podmiotów w imieniu uczestników wyjazdu, aby dzięki odpowiedniej ilości uczestników uzyskać jak najlepsze warunki finansowe dla uczestników biorących udział w wyjeździe. Wyjazd ma na celu – poza podziwianiem piękna krajobrazu – także integrację miłośników turystyki rowerowej. Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus stawia sobie za cel promowanie Pomorza Zachodniego oraz Szczecina.
 2. W wyjeździe mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadnego z uczestników wyjazdu – za jego zachowanie, zaniedbanie czy zaniechanie w jakikolwiek sposób. Każdy z uczestników odpowiada sam za siebie i ponosi konsekwencje swojego zachowania, zaniedbania czy zaniechania.
 3. Każda osoba biorąca udział w wyjeździe robi to na własną odpowiedzialność i powinna ubezpieczyć się we własnym zakresie. Zachęcamy do wyrobienia i zabrania ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Każdy z uczestników wyjazdu musi posiadać przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport.
 4. Rower musi spełniać wymogi odpowiednich przepisów prawnych obowiązujących w Polsce oraz w Niemczech, w tym musi być wyposażony w oświetlenie przednie i tylne.
 5. Chociaż przepisy tego nie wymagają, dla własnego bezpieczeństwa obowiązkowo należy wyposażyć się w kask rowerowy i w czasie jazdy mieć go założonego.
 6. Należy pamiętać o zabraniu zapasowej dętki, zestawu naprawczego oraz innych akcesoriów potrzebnych do wymiany dętki i naprawy roweru, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Organizatorzy nie zapewniają wsparcia serwisowego ani żadnego innego wsparcia poza dobrym humorem podczas rajdu.
 7. Wszystkich uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego obowiązujące na terytorium kraju, w którym danym momencie będziemy przebywać.
 8. Tempo jazdy: turystyczne (20 – 25km/h). Dystans do pokonania 260km (150km pierwszego dnia oraz 110km drugiego dnia). Jedziemy w grupie i zależy nam na wspólnym miłym spędzeniu czasu, podczas delektowania się pięknem okolic Zalewu Szczecińskiego, a nie na biciu rekordów. Z drugiej jednak strony musimy mieć świadomość, że pierwszego dnia musimy pokonać 150km, a tylko utrzymanie odpowiedniego tempa umożliwi nam dotarcie do celu o rozsądnej porze, stąd uczestnicy wyjazdu muszą dysponować kondycją umożliwiającą pokonanie takiego dystansu w założonym czasie.
 9. Uczestnik, który wycofa się na trasie ze wspólnej jazdy, powinien we własnym zakresie zorganizować sobie bezpieczny transport do miejsca noclegu lub powrót do domu.
 10. Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy GRYFUS nie pobiera za udział w wyjeździe żadnej opłaty, a jedynie pośredniczy w rezerwacji wspólnego noclegu dla uczestników wyjazdu oraz innych kosztów wynikających z organizacji przejazdu. Ze względów logistycznych, ilość miejsc jest ograniczona, decyduje więc kolejność zgłoszeń .
 1. Należy pamiętać o odpowiednim ubraniu – proponujemy na tzw. „cebulkę” – stopy i dłonie najszybciej się wychładzają, wskazana jest też dobra przeciwdeszczowa kurtka.
 2. Każdy uczestnik naszej wyprawy przekazuje opłatę w wysokości 185 zł. Kwota w całości zostanie przeznaczona na organizację X Rajdu rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego. W ramach przekazanych środków uczestnicy mają zagwarantowane: nocleg w Świnoujściu, śniadanie w niedzielę rano oraz dwa obiady (jeden w sobotę i jeden w niedzielę). Transport bagaży na trasie Szczecin – Świnoujście – Szczecin. Pozostałe wyżywienie we własnym zakresie. W Niemczech występują problemy z płatnością polskim kartami kredytowymi stąd zaleca się zabranie gotówki (EURO) lub korzystanie z bankomatów na miejscu. Można wykupić dodatkową kolację w miejscu zakwaterowania  (koszt kolacji 35 zł). Deklarację o zakupie kolacji uczestnik podejmuję w momencie zapisów.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora wyjazdu dla potrzeb wyjazdu.
 4. Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
 5. Miejsce zbiórki – zostanie podane na stronie Fundacji.
 6. Szczegółowy plan zostanie udostępniony na stronie Fundacji. 
 7. Obecność uczestnika wycieczki jest potwierdzeniem, że zapoznał się z regulaminem, zrozumiał jego treść i w pełni akceptuje jego zapisy, w szczególności fakt, że sam jest odpowiedzialny za swoje czyny czy brak odpowiedniego przygotowania do wyjazdu. 
 8. Każdy uczestnik przy rejestracji poda adres e-mail, na który Organizator będzie przesyłać informację szczegółowe o Rajdzie.
 9. Każdy uczestnik będzie miał możliwość przewiezienia bagażu na trasie Szczecin – Świnoujście, Świnoujście – Szczecin. Każdy uczestnik ma prawo do zabrania 1 sztuki bagażu (torby, walizki, plecaka). Bagaż musi być podpisany (imię i nazwisko) oraz podany numer telefonu kontaktowego do właściciela. Bagaż należy zabezpieczyć przed możliwością otwarcia przez osobę trzecią, należy zamontować zamknięcie lub w inny sposób. Organizator nie odpowiada za przewożone bagaże jedynie organizuje samochód do ich przewozu.
 10. Zamiana uczestników Rajdu jest możliwa , opłata za zamianę wynosi 25 zl i jest przekazywana na cele statutowe Fundacji. Nowy uczestnik przechodzi w na ostatnie miejsce w z zestawieniu osób uprawnionych do otrzymania pamiątkowej koszulki.
 11. Organizator w ramach organizacji Rajdu pozyskuje środki od Instytucji wspierających i sponsorów, które przeznaczy na zakup pamiątkowych koszulek kolarskich. Koszulki zostaną przekazane dla uczestników bezpłatnie. Ilość koszulek będzie uzależniona od zebranych środków. O kolejności przyznawanych koszulek będzie decydowała kolejność wpłat. Organizator poza kolejnością przekaże do 50 koszulek dla wolontariuszy i sponsorów.
 12. Organizator ma prawo wprowadzić zamiany i modyfikacje do Regulaminu oraz do niego należy jego interpretacja. Dodatkowo Organizator może zaprosić do współorganizacji Rajdu inne podmioty i instytucję.